Sazerac Rye - Straight Rye Whiskey

Sazerac Rye - Straight Rye Whiskey

Regular price ₱2,689.00

Spirit Type: American Whiskey

Country: USA

ABV: 45%

Bottle size: 75cl