Nikka Taketsuru Pure Malt 700ml (duplicate)

Nikka Taketsuru Pure Malt 700ml (duplicate)

Bottle Size: 700ml

ABV: 43%